JO COMPRO A ALTAFULLA

Campanya de promoció per al foment del comerç local

Incentivem la compra en el comerç local

La regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa la campanya “Jo compro a Altafulla” amb l'objectiu de fomentar la compra en el comerç local de la vila. 

La 2a edició de la campanya compta amb un total de 200 targetes moneder més que es vendran a partir del 15 d'abril de 2021 al preu de 20 €; i a canvi, se'n rebran 20 € més de regal amb l'objectiu que els qui l'adquireixin puguin fer una despesa total de 40 € en establiments locals. Queden exclosos els establiments comercials amb una superfície superior als 500 m2.

Els usuaris l'han d'adquirir a l’Oficina de Turisme, a la Pallissa de l'Era del Senyor, Camí de l'Ermita, 10. Telèfon 977651426.

L’horari és de dilluns a dissabte, d'11 a 13 hores. El termini per esgotar l'import és fins el 23 de maig. El consumidor haurà de guardar-se la targeta un cop gastat l'import per a futures edicions de la campanya.

El saldo de la targeta es pot consultar a l'espai web https://moneytopay.com/gestion-targeta-regalo.

Consulta els comerços participants.

Mira el vídeo de campanya.

VÍDEO DE LA CAMPANYA PROMOCIONAL

Els comerços interessats en acollir-se en la 2a edició de la campanya ho poden sol·licitar des del 30 de març al 9 d'abril de 2021. Informació dels tràmits en el següent enllaç.

Aconsegueix la teva targeta moneder a partir del 9 d'abril, i compra en els comerços i establiments de proximitat de la vila. Amb l'adquisició de la teva targeta per un preu de 20 €, te'n podràs gastar un total de 40 €! Demana-la a l’Oficina de Turisme, a la Pallissa de l'Era del Senyor, Camí de l'Ermita, 10. Telèfon 977651426. L’horari és de dilluns a dissabte, d'11 a 13 hores. El termini per esgotar l'import és fins el 23 de maig.

ajuts i mesures PER FER FRONT ALS EFECTES DEL CORONAVIRUS


Consulteu totes les ajudes a famílies i empreses per part de l'Administració local, autonòmica i central

L'Ajuntament d'Altafulla destinarà 88.000 euros a ajudes socials per a persones, famílies i empreses

Davant la crisi econòmica que està suposant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en data 8 de maig de 2020, va aprovar amb caràcter inicial, unes bases específiques per regular la concessió de subvencions i ajuts destinats al petit comerç i a persones i famílies del municipi d’Altafulla en situació de vulnerabilitat econòmica.

Aquestes bases reguladores estan pendents de convocatòria, i entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació (15/07/2020) de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan aquesta determini.

La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Per a qualsevol consulta, podeu enviar un correu electrònic a ajuts@altafulla.cat