CENTRE OBERT "LES BRUIXES"

Que fem al Centre Obert?


Aprenentatge

Al nostre centre, fem activitats lúdiques d'aprenentatge per als nens i les nenes de manera divertida, perquè aprenguin jugant.

Educació

Al Centre Obert donem suport als nens i les nenes amb les pautes de l'Educadora Social d'Atenció Social Primària del municipi.

Diversió

Un lloc on poden gaudir de tallers diversos i diferents com ara pintura, manualitats i un conjunt d'activitats lúdiques.

Centre Obert "Les bruixes"

El Centre Obert "Les Bruixes" és un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Les inscripcions al centre les realitza l'Educadora Social de l'equip bàsic d'atenció social primària del municipi.

LOCALITZACIÓ I DADES DE CONTACTE

El centre obert està situat:
Carrer Escoles s/n, al costat de la Biblioteca Municipal.

Dades de contacte:
E-mail: altaf.centreobert@gmail.com
Telèfon fix: 977650690
Telèfon mòbil: 648546272

HORARI D'HIVERN (curs escolar)

L'horari del centre Obert és de dilluns a divendres de les 16h a les 20h.

Atenció al públic
De dilluns a divendres de les 16h a les 17h

Grup petits 1
Dilluns, dimecres i divendres de les 17h a les 18:30

Grup petits 2
Dimarts i dijous de les 17h a les 18:30h
Divendres de les 18:30h a les 20h

Grup de grans
De dilluns a dijous de les 18:30h a les 20h

HORARI D'ESTIU (juliol i agost)

L'horari a l'estiu és de dilluns a divendres de les 10h a les 14h

Atenció al públic
De dilluns a divendres de les 10:00 a 10:30h i de les 13:30 a les 14:00h

Assistència dels infants
De dilluns a divendres de les 10:30h a les 13:30h