L'ARXIU MUNICIPAL


RECERCA I DIFUSIÓ

L’Arxiu és una eina que dona suport en la recerca i la investigació, ja que s’hi conserven documents des de finals del segle XVIII fins a l’actualitat, els quals es poden examinar a la Sala de Consulta situada a les Antigues Escoles.

L’Arxiu és una eina que dona suport en la recerca als investigadors i investigadores, però també a aquelles persones encuriosides pel passat d’Altafulla. Així mateix, l’Arxiu realitza activitats de difusió i aposta per la promoció cultural de la ciutadania.

Així mateix, l’Arxiu du a terme activitats de difusió i aposta per la promoció cultural del patrimoni documental d'Altafulla.


“L'Arxiu dona suport en la recerca al personal investigador, però també a aquelles persones encuriosides pel passat d’Altafulla. També vetlla per la implantació i l’aplicació d’un Sistema de Gestió Documental a l’Ajuntament d’Altafulla"

L'Arxiu Municipal d'Altafulla

L’Arxiu Municipal d’Altafulla és un servei destinat a la gestió documental produïda i rebuda per l’Ajuntament d’Altafulla en l’exercici de la seva activitat. L’objectiu de l’Arxiu és gestionar el cicle vital dels documents, des de la seva creació fins a la seva conservació definitiva, així com dissenyar els mecanismes i procediments per a garantir-ne la gestió i conservació.

La documentació es custodia en dos dipòsits, un situat a les Antigues Escoles Teresa Manero (Carrer de la Mainada, 2B) i un altre a l’Ajuntament (Plaça del Pou, 1).

L'Arxiu Municipal d'Altafulla custodia el patrimoni documental i vetlla per la seva conservació i difusió. El seu objectiu és conservar, gestionar i facilitar l'accés a als seus fons des dels seus orígens fins als nostres dies. També vetlla per la implantació i l’aplicació d’un Sistema de Gestió Documental a l’Ajuntament d’Altafulla.

Horaris i contacte

La Sala de Consulta de l'Arxiu Municipal d'Altafulla s’ubica a les Antigues Escoles Teresa Manero (Carrer de la Mainada, 2B, 43893 Altafulla).

L’horari de consulta és dilluns i dimecres de 8 a 14 hores.

El contacte es realitza per correu electrònic a: arxiu@altafulla.cat

La consulta es realitza de forma directa a la Sala de Consulta en l’horari d’obertura.

L’Arxiu disposa d’un formulari per sol·licitar la consulta de documentació. També podeu descarregar el formulari.


Funcionament de l'Arxiu

El funcionament de l’Arxiu es regula per mitjà de l'Ordenança de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament d'Altafulla.

L'Arxiu custodia 432 metres lineals de documentació i comprèn una cronologia del segle XVIII fins al XXI, conservada en diversos suports i formats. Es pot descarregar el tríptic informatiu aquí.

A banda, l'Arxiu rep i gestiona donacions de particulars que s'integren al conjunt documental. L’Arxiu disposa d’una normativa de donacions sobre fons documentals, que es pot consultar aquí.

També es poden consultar les Memòries de l'Arxiu Municipal.

SERVEIS

- Accés gratuït als documents dels diferents fons documentals a la sala de consulta.

-  Informació i orientació documental sobre la història i l'Ajuntament d'Altafulla.

-  Dipòsit de donacions de fons documentals i bibliogràfics relatius a Altafulla.

-  Organització i col·laboració amb altres entitats en la realització d’activitats que tinguin com a objectiu la divulgació de la memòria col·lectiva com a ciutadans i ciutadanes d'Altafulla.


Quadre de fons de l'arxiu

Fons de l’Administració local

Ajuntament d’Altafulla 1777-2021

Fons judicials

Fons Jutjat de Pau i Registre Civil 1820-2009

Fons d’institucions

Fons Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 1947-1962

Fons comercials i d’empresa

Fons Lloveras 1966-1988Fons d’associacions, fundacions i entitats

Fons Castellers d’Altafulla 1973-1984

Fons Grup Municipal Alternativa-Altafulla 2003-2022

Fons Grup Municipal ERC 1934

Fons personals

Fons Blanc Fortuny 1977-2006

Col·leccions

Donacions particulars 1930-1977

Fons de cartells 1971-2023

Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu


La digitalització

La preservació de la documentació antiga és un dels objectius de l’Arxiu Municipal, alhora que vetlla per la difusió i la recerca de documents sobre la història d’Altafulla. Posar a l’abast aquests documents a la ciutadania suposa un salt en la divulgació i és una eina molt útil per a totes aquelles persones que vulguin conèixer Altafulla i el seu patrimoni documental.

L’accés a la versió digital permet que persones de tot arreu hi puguin accedir sense necessitat de consultar el document original i així evita que els documents es malmetin per la seva manipulació.  Alhora permet l’accés gratuït i al públic i des de qualsevol punt del món.

Com accedeixo als documents digitalitzats?

Els documents digitals del fons de l’Arxiu Municipal d’Altafulla són accessibles a “Arxius en Línia”: arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca 

Arxius en línia és el portal on es poden consultar els fons, documents i objectes digitals que conserven els arxius d'arreu de Catalunya: l'Arxiu Nacional i la Xarxa d'Arxius Comarcals, i també alguns arxius municipals i privats.

A través de cerques intuïtives s’accedeix a tota mena de documents, textuals i no textuals (fotografies, mapes i plànols, audiovisuals i sonors, produccions impreses i artístiques) i se’n poden consultar descripció, contingut i contextualització.

El portal inclou l'opció de fer descàrregues, sol·licitar reserva de documentació, generar un dossier de consultes i compartir les cerques a les xarxes socials. A més, s'hi destaquen les novetats, les darreres descripcions i documents incorporats.


Per tal de fer la cerca al portal “Arxius en línia”, des de l’arxiu s’ha fet un petit manual on s’explica pas a pas com utilitzar el buscador. Descarrega el document aquí