Contacteu amb l'Ajuntament


Estem a la seva disposició


Plaça del Pou, 1

+34977650008
​​​​​​​


La instància genèrica es pot presentar presencialment  al registre de l'Ajuntament d'Altafulla, per  correu postal (Plaça del Pou, 1), degudament emplenada i signada, juntament amb la còpia d'un document identificatiu vigent, o bé, en format digital.

Aquí disposeu d'un model d'instància genèrica.

Enviar