Ara és el moment que diguis la teva!

Què pots fer? Aquí t'ho expliquem

El passat 22 de febrer de 2024, l'Ajuntament d'Altafulla va aprovar inicialment, en sessió extraordinària del Ple municipal, la proposta d'alteració del terme municipal entre Altafulla i Tarragona, al sector de la Plana del Vinyet (Exp. 2024/273).

A partir del passat 14 de març de 2024, se sotmet a exposició pública l'expedient relatiu a l'alteració del terme municipal entre Altafulla i Tarragona, al sector de la Plana del Vinyet, durant un termini de seixanta dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial (el termini acabarà l'11 de juny de 2024), perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular els suggeriments i/o les al·legacions que estimin pertinents.

Com puc presentar suggeriments o al·legacions?

Ho pots fer telemàticament via instància genèrica dirigida a la regidoria de Territori.

O també pots demanar cita prèvia presencialment amb 'Límits de terme'.