Alerta de productes cosmètics de Jesús Gómez, actualment LABORATORIOS NEUM SPAIN SL

En la llista d’ingredients de tots els seus lots s’indica que contenen butylphenylmethylpropional, un component inclòs en la llista de substàncies prohibides

 07 JUNY 2024


Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques de la Generalitat de Catalunya

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de tots els lots de diversos productes cosmètics de Jesús Gómez (actualment LABORATORIOS NEUM SPAIN SL)

Referència: PS/CBV-CM 0388, 0424, 0430, 0436, 0447, 0467, 0495, 0506, 0507, 0517/2024

Alerta Rapex: A12/01194/24, A12/01262/24, A12/01272/24, A12/01281/24, A12/01296/24, A12/01321/24, A12/01362/24, A12/01386/24, A12/01388/24, A12/01482/24

Marca i nom comercial

JESÚS GÓMEZ - AMAZING

JESÚS GÓMEZ - CAROL CH

JESÚS GÓMEZ - HELLOWIN

JESÚS GÓMEZ - DEKANY

JESÚS GÓMEZ - ROCK & GIRL

JESÚS GÓMEZ - MISS ORIENT

JESÚS GÓMEZ - LOVE

LAURA ROSSI - LADY LITIA

LAURA ROSSI – ANGELIA

JESÚS GÓMEZ - FIRST

Responsable de la posada en el mercat

JESUS GOMEZ SL (actualment LABORATORIOS NEUM SPAIN SL)
C/Germanells, 8
46138 - Rafelbuñol (València)

Lot/s:

Tots

Descripció del risc detectat

En la llista d’ingredients de tots els lots d’aquests productes cosmètics s’indica que contenen butylphenylmethylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.

Aquests lots d’aquest producte cosmètic no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.

Mesures adoptades

L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars:

  • el cessament de la comercialització d’aquests productes.
  • la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes d’aquests productes.

Recomanacions als consumidors i usuaris

  • No adquiriu cap unitat d’aquests productes.
  • Si disposeu d’alguna unitat d’aquests productes, deixeu-les d’utilitzar de manera immediata.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l'assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris